منوی عروسی

منوی دهم

منوی دهم

شسنتاینتشساینتشاسنتش شستیذ تنشسای اشسنتینشس نیتنتش سی نتباسنیتبنت سی سیب متذسیامت ب سیبم تذسیمتب سی ب سیمبتذ س سینتذبنتسیذبسی ب مسیب سیبم ذسیب سیبم ذ

منوی نامزدی

فیلمبرداری با ۲ دوربین (DV CAM) : ارائه آرشیو فیلمبرداری در صورت درخواست تحویل فیلم روی DVD با رزولیشن (۷۲۰*۵۷۶) تدوین دیجیتال: صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها ساخت کلیپ Dance سالن ساخت کلیپ عکس پرسنل همراه شما: عکاس بانو، حهت عکاسی در لوکیشن های (آتلیه و مراسم) یک نفر فیلمبردار بانو یک […]

منوی ۴

فیلمبرداری با ۳ دوربین (FULL HD) : ارائه آرشیو فیلمبرداری در صورت درخواست تحویل فیلم روی DVD با رزولیشن (۷۲۰*۵۷۶) کرین ۶ متری پیشرفته (داخل مراسم) تدوین دیجیتال: صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها ساخت کلیپ پشت صحنه (Back Stage) ساخت کلیپ Dance سالن ساخت کلیپ باغ (Garden) پرسنل همراه شما: عکاس بانو، […]

منوی ۳

فیلمبرداری با ۲ دوربین (FULL HD) : ارائه آرشیو فیلمبرداری در صورت درخواست تحویل فیلم روی DVD با رزولیشن (۷۲۰*۵۷۶) تدوین دیجیتال: صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها ساخت کلیپ پشت صحنه (Back Stage) ساخت کلیپ Dance سالن ساخت کلیپ باغ (Garden) پرسنل همراه شما: عکاس بانو، حهت عکاسی در لوکیشن های (آتلیه […]

منوی ۲

فیلمبرداری با ۲ دوربین (FULL HD) : ارائه آرشیو فیلمبرداری در صورت درخواست تحویل فیلم روی DVD با رزولیشن (۷۲۰*۵۷۶) تدوین دیجیتال: صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها ساخت کلیپ پشت صحنه (Back Stage) ساخت کلیپ Dance سالن ساخت کلیپ باغ (Garden) پرسنل همراه شما: عکاس بانو، حهت عکاسی در لوکیشن های (آتلیه […]

منوی ۱

فیلمبرداری با ۲ دوربین (DV CAM) : ارائه آرشیو فیلمبرداری در صورت درخواست تحویل فیلم روی DVD با رزولیشن (۷۲۰*۵۷۶) تدوین دیجیتال: صداگذاری با موزیک پیشنهادی جهت ساخت کلیپ ها ساخت کلیپ پشت صحنه (Back Stage) ساخت کلیپ Dance سالن (Garden)ساخت کلیپ باغ پرسنل همراه شما: عکاس بانو، حهت عکاسی در لوکیشن های (آتلیه ، […]