چه کسانی نباید ازدواج کنند؟

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

ازدواج برای خیلی از ما بخشی عادی از زندگی است. ما بزرگ می شویم، دیپلممان را می گیریم، یا کار پیدا میکنیم یا وارد دانشگاه می شویم و بعد یک روز آن کسی که می خواهیم را برای زندگیمان پیدا می کنیم. اما این روزها افراد خیلی دیرتر ازدواج می کنند و قبل ازاینکه “بله” را سر سفره .عقد بگویند مکث طولانی تری دارند
درست همانطور که نشانه هایی برای آمادگی شما برای ازدواج وجود دارد، نشانه هایی هم هست که می گوید آمادگی ازدواج ندارید. تعداد قابل توجهی از افراد هستند که وقتی به عقب و ازدواجشان نگاه می کنند، می فهمند که آماده نبودن آنها برای ازدواج در آن زمان علت طلاق و جدایی . شان بوده است

زه ی به انگ ً قبل از ازدواج حتما ،دی ن اشتباهات نشو ی نکه مرتکب ا ی برای ا هایتان خوب فکر کنید. اگر خود را جزء یکی از دسته های زیر می بینید، خودداری از ازدواج در این شرایط به نفعتان است. درعوض، به توصیه هایی که بعنوان جایگزین معرفی شده اند عمل .کنید.


اگر برای دلایل ؼیرمنطقی زیر ازدواج را انتخاب می کنید، باید متوجه ریسکی که می : خواهید بکنید باشید برای فرار از وضعیت ناراحت به جای آن می : کننده خانه توانید به دانشگاهی خارج از شهر خود بروید. روی این تمرکز کنید که فردی مستقل و سالم بار بیایید تا بتوانید شاد و سالم زندگی کنید. هرچقدر محیط خانه تان بدتر باشد، باید بیشتر برای جلوگیری از .اشتباهی که والدینتان کردند تلاش کنید.

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :