فرمانی

۱۳۹۶/۰۵/۲۴

فرمانی ها یکی از تجهیزات حرکتی مخصوص دوربین های فیلمبرداری حرفه ای میباشند. با توجه به اینکه دوربین های جدید فیلمبرداری حرفه ای دارای اندازه بدنه کوچک

.می باشد و امکان استفاده از آنها بصورت رو دوشی وجود ندارد استفاده از این فرمانی ها باعث فیلمبرداری نرم و با لرزش کمتر می گردد.

فرمانی ها یکی از تجهیزات حرکتی مخصوص دوربین های فیلمبرداری حرفه ای میباشند. با توجه به اینکه دوربین های جدید فیلمبرداری حرفه ای دارای اندازه بدنه کوچک می باشد و امکان استفاده از آنها بصورت رو دوشی وجود ندارد استفاده از این فرمانی ها توصیه می شود. مثلاً دوربین فیلمبرداری سونی PD175 امکان استفاده بصورت رو دوشی ندارد.

در این فرمانی ها دوربین روی سه پایه داخل فرمان نصب شده و فرمانی یا روی زمین قرار می گیرد یا روی دوش فیلمبردار نصب می شود و فیلمبردار مانند رانندگی فیلمبرداری می کند !

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :